top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní pomínky MODD.cz

Všeobecné obchodní podmínky,

 dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vydané společností Mgr. Michal Mrázek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 69484601, DIČ: CZ7611011199, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Zelenohorská 500/29, PSČ 18100, Kontaktní údaje Prodávajícího: Korespondenční adresa: Zelenohorská 500/29, Praha 8 181 00 e-mail: info@modd.cz, telefon: (+420) 776 011 938.

 I. Základní ustanovení a definice


 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Internetový obchod Mgr. Michal Mrázek (dále jen „internetový obchod“) je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.modd.cz.

 Prodávajícím je společnost Mgr. Michal Mrázek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 69484601, DIČ: CZ7611011199, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Zelenohorská 500/29, PSČ 18100, Kontaktní údaje Prodávajícího: Korespondenční adresa: Zelenohorská 500/29, Praha 8 181 00 e-mail: info@modd.cz, telefon: (+420) 776 011 938 zejména v oblasti prodeje úklidové techniky, úklidových prostředků, úklidových strojů, drogerie a hygienického programu (dále jen „zboží“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu. Kontaktní údaje Prodávajícího: Korespondenční adresa: Zelenohorská 500/29, Praha 8 181 00 e-mail: info@modd.cz, telefon: (+420) 776 011 938.

 Kupujícím  - podnikatelem je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely, dále mimo jiné v objednávkovém formuláři uvede své identifikační číslo (IČ) a doklad z nákupu v tomto internetovém obchodě uplatňuje v účetnictví podnikatelské činnosti jako daňově uznatelný náklad.
Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely. Kupujícím je společně Kupující - podnikatel a Kupující - spotřebitel.


 II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy


 Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na adrese https://modd.cz/objednávka/doprava-platba. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého uživatelského účtu v internetovém obchodě, provedl-li předchozí registraci, nebo vyplněním objednávkového formuláře v internetového obchodě, neprovedl-li předchozí registraci, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na emailovou adresu Prodávajícího: info@modd.cz. Minimální náležitosti emailové objednávky jsou: jméno a příjmení/název Kupujícího, IČ, DIČ, provádí-li nákup v internetovém obchodě jako Kupující - podnikatel, email. adresu, fakturační adresu a případně dodací adresu, liší-li se od fakturační, kód požadované položky/položek zboží, počet kusů položky/položek, zvolený druh platby (dobírka, hotově, převodem) a zvolený druh dopravy (dopravní služba, sobní odběr). Minimální náležitosti emailové objednávky jsou: jméno a příjmení/název Kupujícího, IČ, DIČ, provádí-li nákup v internetovém obchodě jako Kupující - podnikatel, email. adresu, fakturační adresu a případně dodací adresu, liší-li se od fakturační, kód požadované položky/položek zboží, počet kusů položky/položek, zvolený druh platby (dobírka, hotově, převodem) a zvolený druh dopravy (dopravní služba, osobní odběr), nebo
prostřednictvím sms komunikace s Prodávajícím zaslání sms objednávky na telefonní číslo: (+420) 776 011 938. Minimální náležitosti emailové objednávky jsou: jméno a příjmení/název Kupujícího, IČ, DIČ, provádí-li nákup v internetovém obchodě jako Kupující - podnikatel, email. adresu, fakturační adresu a případně dodací adresu, liší-li se od fakturační, kód požadované položky/položek zboží, počet kusů položky/položek, zvolený druh platby (dobírka, hotově, převodem) a zvolený druh dopravy (dopravní služba, osobní odběr),nebo prostřednictvím telefonní komunikace s Prodávajícím na telefonní číslo: (+420) 776 011 938. Objednávka po telefonu je možná jen pro registrované Kupující po předchozí dohodě, nebo v případě korekce již provedené objednávky některým z výše uvedených způsobů.


 Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:
přesný název objednaného zboží,
počet kusů zboží,
zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, případně název, fakturační adresu, dodací adresu, telefonní číslo, email. adresu; IČ, DIČ, provádí-li nákup v internetovém obchodě jako Kupující - podnikatel).


 Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. Po zpracování objednávky Prodávajícím, které probíhá pouze v pracovní době, Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se považuje za uzavření smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

 Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením o přijetí objednávky poslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího,
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který je v prodlení se zaplacením kupní ceny z dříve uzavřené kupní smlouvy. Prodávající může odmítnout uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím bez udání důvodu.

 III. Uživatelský účet


 Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Ze svého Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace v internetovém obchodě prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře v objednávce. Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 IV. Cena zboží , platební podmínky a dodání zboží


 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravce.
platba předem (bankovní převod) - variabilní číslo je číslo objednávky. Zboží je zasláno až po připsání prostředků na účet Prodávajícího. Číslo účtu Prodávajícího je uvedeno v potvrzení objednávky. Platba předem musí být připsána na účet Prodávajícího do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. V opačném případě bude objednávka stornována. U smluvních partnerů, státních institucí a státních firem lze platit s odloženou splatností, tzn. až po dodání zboží, platba hotově - po dohodě je možné provést platbu hotově při převzetí od řidiče. Prodávajícího nebo v centrálním skladu Prodávajícího, nebo v odběrném místě Zásilkovna. Platba online platebními kartami akceptovanými Prodávajícím pomocí platební brány GoPay umístěné v internetovém obchodě, přesné částky nákladů spojených s dodáním jsou uvedeny v internetovém obchodě. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II. odst. 9), nebo u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná (musí být připsána na účet Prodávajícího) do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky).
 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů přijetí objednávky. Při platbě převodem na bankovní účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na bankovní účet.
 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.


Způsoby dodání zboží jsou:


 - dopravní služba (konkrétní cena viz internetový obchod) - zboží bude odesláno nejpozději následující pracovní den, platí jen pro zboží, které je aktuálně skladem v požadovaném množství, a pro objednávky přijaté a potvrzené do 15. hodiny téhož dne. Dopravce doručuje zboží obvykle po telefonické domluvě s Vámi v rozmezí pracovní dny 8 -15 hod, v případě vaší nepřítomnosti lze domluvit opětovné doručení. V případě překročení hmotnosti 5 kg Vás budeme kontaktovat a informovat o navýšené částce přepravného odpovídající hmotnosti zásilky. Po odsouhlasení Kupujicím bude zásilka expedována v opačném případě objednávka stornována.
Dopravce předává zásilku u prvních vstupních dveří. V případě výnosu je služba zpoplatněna 300 Kč bez DPH.
- náš rozvoz (200 kč bez DPH) - je možné využít po Praze a okolí (velké stroje celá ČR), po předchozí dohodě s Prodávajícím. Závoz je proveden, v případě že je zboží skladem, běžně do pěti dnů.
- osobní odběr na centrále v Praze (zdarma) - je možný na adrese Zelenohorská 500/29, Praha 8 181 00 po předchozí výzvě v čase pondělí - pátek 9 - 17 hod.
- osobní odběr v odběrných místech sítě Zásilkovna - Pouze pro středně velké zásilky - Osobní odběr je možný také v síti odběrných míst Zásilkovna. Pro tyto zásilky platí omezení hmotnosti na 20 kg a maximální rozměry zásilky: délka nejdelší strany až 175 cm nebo 300 cm pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka (2x šířka + 2x výška + délka), dobírka do 50 tis. Jakmile je zboží připraveno k osobnímu odběru na zvolené pobočce (1-3 dny), bude Kupující vyzván k odběru pomocí SMS a email. zprávy. Před touto výzvou není možné vaše zboží vyzvednout. Platba je možná na dobírku nebo platební bránou. Reklamace není možno v síti Zásilkovna uplatňovat, ty se uplatňují pouze u Prodávajícího na centrále v Praze. Zboží v odběrném místě Zásilkovna není možno nakupovat bez objednávky, měnit či zkoušet. Při odběru zboží v rámci jedné objednávky v částce nad 5 000,- Kč bez DPH je doprava zdarma. Platí pro nákup za standardní ceny. Do limitu se nepočítá cena dopravy. Doprava zdarma nemusí být poskytnuta pro objemné objednávky obsahující převážně úklidovou chemii nebo papírový program, zde bude cena dopravy určena dle domluvy s Prodávajícím.
Náš rozvoz s výnosem (400 Kč bez DPH) 484 Kč s DPH - je možné využít po Praze a středních čechách (velké zásilky a stroje celá ČR). Závoz je proveden, v případě že je zboží skladem, běžně do druhého dne. V ceně je výnos zboží do patra či na místo uložení.
Rozvoz kurýrem po Praze do 120 min. (400 Kč bez DPH) 484 Kč s DPH - rozvoz pouze po Praze do 50 kg.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s kupní smlouvou a těmito podmínkami v elektronické podobě na email. adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.
V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží a její připsáním na účet dodavatele (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupující souhlasí, že v případě prodlení s finančním plněním je oprávněn Prodávající prodat či postoupit pohledávku třetí straně.

 

 V. Odstoupení od smlouvy
 

 Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít sekci kontaktujte nás. Odstoupení od kupní smlouvy může také Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu provozovny Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. VII. těchto obchodních podmínek.
 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Není-li toto možné dodržet, odpovídá spotřebitel Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží (škodu), které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínek a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně: na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí, a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Právo na odstoupení podle tohoto článku nepřísluší Kupujícímu - podnikateli.

 

 VI. Práva z vadného plnění

 

 Práva a povinnosti Kupujícího (Kupujícího - spotřebitele i Kupujícího - podnikatele) a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád Prodávajícího, který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek.

 

 VII. Doručování
 

 Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na email. adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

 

 VIII. Závěrečná ustanovení

 

 Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
V těchto obchodních podmínkách, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami, včetně objednávky a jejího přijetí, a obchodními podmínkami, či případně komunikací mezi stranami, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.
Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
Obsah internetového obchodu Prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována. Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v elektronické podobě zasláním emailem.
V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.
Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, resp. Městského soudu v Praze.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2017

Payment Methods
bottom of page